12 phép ứng xử nhất định phải biết

1. Bình minh liền dậy, quét dọn sân nhà, phải trong ngoài sạch gọn. Hoàng hôn thì nghỉ, khóa hết cửa cổng, cần tự mình kiểm điểm.

2. Bát cơm bát cháo, nên nghĩ có được không dễ. Sợi tơ mảnh vải, luôn nhớ vật lực gian nan. Nên chưa mưa thì thu lụa, đừng đến khát mới đào giếng. Cuộc sống cần phải tiết kiệm, làm khách chớ có lưu luyến.

3. Đồ dùng bền mà sạch, gốm sành hơn vàng bạc. Ăn uống kiệm lại tinh, rau vườn hơn yến tiệc. Đừng xây nhà đẹp, đừng kiếm ruộng hay. Tì đẹp thiếp xinh, chẳng phải phúc nơi khuê phòng.

4. Con cháu dù ngốc, kinh sách không thể không đọc. Ăn ở cần phải thuần phác, dạy con phải có cách hay.

5. Đừng tham của cải trời cho, đừng uống rượu chè quá lượng. Kinh doanh làm ăn chung, đừng chiếm phần hơn. Thấy người thân quen nghèo khổ, thì nên trợ giúp. Bạc bẽo mà làm giàu, tất chẳng được lâu. Luân thường chẳng giữ, liền thấy tiêu vong trước mắt.

6. Anh em chú cháu, nên chia người nghèo phần hơn. Già trẻ nội ngoại, cần giữ tôn ti, phép tắc. Trọng tiền tài, nhẹ mẹ cha, thì không xứng làm con.

7. Gả con chọn rể tốt, chớ đòi lễ hậu. Cưới dâu kiếm thục hiền, đừng tính hồi môn. Thấy phú quý mà sinh xiểm nịnh, là người vô sỉ nhất. Gặp bần cùng mà tỏ kiêu ngạo, ấy chuyện đê tiện thay.

8. Xử thế tránh đa ngôn, nói nhiều lỡ miệng. Chớ cậy thế mà chèn ép kẻ thế cô, đừng tham miệng mà tàn sát loài muông thú. Cố chấp bảo thủ, hối hận ắt nhiều. Biếng nhác ủy mị, đạo nhà khó giữ.

9. Gặp việc liền cãi tranh, làm sao biết là mình cũng có chỗ sai? Gia ân đừng nhớ, chịu ân chớ quên.

10. Làm việc gì cũng để có chỗ lùi, đắc ý mấy cũng nên biết điểm dừng. Người khác có chuyện vui, chớ sinh lòng đố kỵ. Người khác có họa hoạn, đừng có ý mừng vui. Làm việc thiện mà muốn người biết, chẳng phải thực là thiện. Làm chuyện ác còn sợ người khác hay, cũng chính ắt là đại ác.

11. Trong nhà hòa thuận, tuy bữa đói bữa no, vẫn thừa niềm vui. Thuế khóa hoàn thành, tuy trong túi chẳng dư, tự mình an lạc.

12. Đọc sách noi chí thánh hiền, làm quan tận tâm giúp nước. An phận thủ mệnh, thuận mệnh theo trời. Làm được như thế, chính là đã đến gần kề với Đạo vậy.

THƯƠNG HIỆU DEZI ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC RẤT NHIỀU NGƯỜI NỔI TIẾNG LỰA CHỌN