15 điều đáng để nhìn vào ở đàn ông

- Kiếm được tiền từ đam mê
- Có một hảo huynh đệ
- Sống tự lập bên ngoài, không nhờ tiền của người khác
- Tắm hàng ngày
- Nấu ăn xong không bày bừa cho người khác dọn
- Say rượu biết tự về an toàn
- Tự đứng ra làm chủ một mô hình kinh doanh
- Giỏi hai ngôn ngữ
- Gọi điện, thăm hỏi bố mẹ hai lần mỗi tuần
- Trọng tín. Có vay, có trả. Đúng giờ, đúng hẹn. Nói được, làm được.
- 30 tuổi, vẫn còn chơi thể thao
- Có chuyện, không lên facebook viết status
- Lo được cho một người đàn bà
- Theo đuổi một loại hình nghệ thuật
- Đã tổn thương, thất bại nhiều lần mà vẫn dám tích cực nhìn đời

THƯƠNG HIỆU DEZI ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC RẤT NHIỀU NGƯỜI NỔI TIẾNG LỰA CHỌN