3 dấu hiệu của người thành công

Công trình nghiên cứu từ những ngôi trường danh giá nhất thế giới như Harvard, Westpoint, Upen, Stanford về 3 dấu hiệu của người thành công :

1) Làm việc bằng Đam Mê.

2) Sự Kiên Định trong việc theo đuổi Đam Mê, Mục Tiêu Dài Hạn & coi mọi thứ chỉ là khó khăn nhất thời.

3) Tư Duy Cầu Tiến - Growth Mindset ( Học hỏi, sáng tạo & đổi mới không ngừng. Luôn coi thất bại là một cơ hội để học tập & phát triển bản thân liên tục).

-st-

THƯƠNG HIỆU DEZI ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC RẤT NHIỀU NGƯỜI NỔI TIẾNG LỰA CHỌN