Hướng dẫn quản lí thời gian cá nhân hiệu quả

Mỗi người đều có 24 tiếng trên một ngày, người thành công kẻ thất bại trong việc sử dụng quỹ thời gian đó phụ thuộc vào hai yếu tố: bạn kiểm soát số giờ trong ngày như thế nào và số việc bạn làm trong một giờ là gì?

Làm thế nào để kiểm soát được thời gian? Có 4 bước bạn cần phải thực hiện trình tự:

B1: Liệt kê các việc cần phải làm.

B2: Phân loại công việc theo ma trận (như hình ảnh)

B3: Bố trí thời gian

B4: Tập trung thực hiện.

Liệt kê công việc phải làm là điều ai cũng có thể làm được, tôi nhấn mạnh ở đây là Phân loại và Bố trí thời gian.

Như trong biểu đồ, công việc của bạn sẽ được phân bổ vào 4 nhóm chính: 
I/ QUAN TRỌNG - KHÔNG KHẨN CẤP (Chiếm 60% thời gian):
Bao gồm: Sức khỏe, gia đình, sự nghiệp, bạn bè ...
Lưu ý: Đây được coi là trái tim cuộc đời, rất quan trọng.

II/ QUAN TRỌNG - KHẨN CẤP (Chiếm 20% thời gian):
Có thể gọi đây là nhóm khủng hoảng nhiều nhất, danh sách những công việc đến deadline (mai thi, nợ ngân hàng đến hạn, deadline với khách hàng ...)

III/ KHÔNG QUAN TRỌNG - KHẨN CẤP: 
Đây cũng thuộc nhóm khủng hoảng, tuy nhiên bạn có thể ủy quyền cho người khác làm (gửi mail, gặp khách hàng ...)

IV/ KHÔNG QUAN TRỌNG - KHÔNG KHẨN CẤP
Nhóm những công việc như nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè, nhuộm tóc, ...

Cuối cùng là thực hiện, bước này quan trọng không kém vì tất cả các bước trên chỉ là kế hoạch. Bạn muốn thực hiện được phải tự thiết lập cho mình những nguyên tắc về ý chí, thái độ lao động, phương pháp lao động và một chút thông minh.

Người biết quản trị thời gian là người biết phân loại đúng các công việc mình cần làm vào từng nhóm, nhóm nào dành thời gian nhiều nhất và nhóm nào có thể rút ngắn thời gian. Hãy từ chối những lời đề nghị không tốt làm bạn phải tốn thời gian, tập trung vào làm việc để sau đó có những phút giây thư giãn thoải mái.

THƯƠNG HIỆU DEZI ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC RẤT NHIỀU NGƯỜI NỔI TIẾNG LỰA CHỌN