Trên đời, một trong những sức mạnh phi thường nhất là khả năng đối thoại

Đối thoại để cả hai tìm được tiếng nói chung, giải quyết những bất hòa, hiềm khích, khác biệt và xung đột.

Giữa một tình huống tiêu cực, không gì có thể khắng định rằng quyết định của bạn sẽ còn tỉnh táo. Giữa lúc ấy, nếu như để bản thân lún sâu hơn vào những cảm xúc thù ghét, hay kỳ thị, tự một người đã cắt đi con đường sống của chính mình.

Nếu có thể lấy lại một chút bình tĩnh để cả hai đối thoại, tìm kiếm điểm chung trong lúc tôn trọng sự khác biệt, thêm bạn bớt thù, hạn chế xung đột chân tay để giải quyết vấn đề khôn ngoan bằng trí tuệ… mọi thứ sẽ tiến triển theo cách một cách ôn hòa mà có thể chính bạn sẽ phải bất ngờ.

“Giữa lúc hiểm nguy, người khôn ngoan sẽ tìm cách để bắc cầu - kết nối, chỉ có kẻ ngu mới xây rào để tự ngăn mình lại” - T’Challa

-ST-

THƯƠNG HIỆU DEZI ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC RẤT NHIỀU NGƯỜI NỔI TIẾNG LỰA CHỌN