Trong tình yêu có hai thứ nền tảng cốt yếu. Đầu tiên là sự tôn trọng. Sau đó là sự quan tâm.

Tôn trọng để người kia được là chính mình. Thấu hiểu đến mức vui theo niềm vui của họ và đồng cảm trong những thời khắc đau buồn. Quan tâm là đặt tâm trí của mình vào sự an nguy của họ, cả về sức khoẻ lẫn tình cảm.

Tình cảm, từ đầu, vốn đã không phải là một thứ đúng - sai. Thế nên, khi làm một việc đúng theo cái lí của mình nhưng vẫn làm tổn thương đến người kia, thì người kia hoàn toàn có quyền xem lại mối quan hệ của họ với bạn.

Bởi lẽ, chẳng có kẻ phá hoại tình yêu đẹp nào xấu xa hơn những con người ích kỷ chỉ biết đến lợi ích của chính mình.

THƯƠNG HIỆU DEZI ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC RẤT NHIỀU NGƯỜI NỔI TIẾNG LỰA CHỌN