DEZI - Lịch lãm thời trang Ý

Vốn bắt nguồn từ một từ tiếng Ý, “Desiderio” có nghĩa là “KHAO KHÁT” và tiếng Anh nghĩa là “THIẾT KẾ”. DEZI lấy đó chính là phương châm phát triển – “KHAO KHÁT” và phấn đấu hết mình để trở thành một thương hiệu “THIẾT KẾ” đẳng cấp nhất.

Vest may sẵn

2,050,000₫
2,050,000₫
1,870,000₫
2,200,000₫
1,570,000₫
1,570,000₫
1,870,000₫
1,870,000₫

THƯƠNG HIỆU DEZI ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC RẤT NHIỀU NGƯỜI NỔI TIẾNG LỰA CHỌN