DEZI - Lịch lãm thời trang Ý

Vốn bắt nguồn từ một từ tiếng Ý, “Desiderio” có nghĩa là “KHAO KHÁT” và tiếng Anh nghĩa là “THIẾT KẾ”. DEZI lấy đó chính là phương châm phát triển – “KHAO KHÁT” và phấn đấu hết mình để trở thành một thương hiệu “THIẾT KẾ” đẳng cấp nhất.

Sản phẩm nổi bật

3,150,000₫
2,975,000₫
800,000₫
5,000,000₫
-84%
800,000₫
5,000,000₫
-84%
800,000₫
800,000₫
5,000,000₫
-84%
800,000₫
5,000,000₫
-84%
800,000₫
5,000,000₫
-84%

Vest may sẵn

0₫
3,150,000₫
3,150,000₫
2,975,000₫
3,150,000₫
3,150,000₫
4,900,000₫
4,900,000₫

Chưa có sản phẩm nào trong nhóm sản phẩm này !

Chưa có sản phẩm nào trong nhóm sản phẩm này !

2,200,000₫
2,200,000₫
2,200,000₫
2,200,000₫
2,200,000₫
2,200,000₫
800,000₫

THƯƠNG HIỆU DEZI ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC RẤT NHIỀU NGƯỜI NỔI TIẾNG LỰA CHỌN