DEZI - Lịch lãm thời trang Ý

Vốn bắt nguồn từ một từ tiếng Ý, “Desiderio” có nghĩa là “KHAO KHÁT” và tiếng Anh nghĩa là “THIẾT KẾ”. DEZI lấy đó chính là phương châm phát triển – “KHAO KHÁT” và phấn đấu hết mình để trở thành một thương hiệu “THIẾT KẾ” đẳng cấp nhất.

THƯƠNG HIỆU DEZI ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC RẤT NHIỀU NGƯỜI NỔI TIẾNG LỰA CHỌN

SẢN PHẨM NỔI BẬT

2,550,000₫
3,150,000₫
3,150,000₫
2,975,000₫
3,150,000₫
3,150,000₫
3,150,000₫
3,150,000₫

VEST MAY SẴN

2,550,000₫
3,150,000₫
3,150,000₫
2,975,000₫
3,150,000₫
3,150,000₫
3,150,000₫
3,150,000₫
2,200,000₫
2,200,000₫
2,200,000₫
2,200,000₫
2,200,000₫
2,200,000₫